Dịch vụ thiết kế quy hoạch

Có 3 loại thiết kế quy hoạch xây dựng:

I/.  Quy hoạch xây dựng vùng
II/. Quy hoạch xây dựng đô thị, bao gồm quy hoạch chung xây dựng đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị
III/.  Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn. Bao gồm: Thiết kế quy hoạch chung, Thiết kế quy hoạch chi tiết, Thiết kế quy hoạch các khu đô thị, khu nhà ở, khu vui chơi giải trí, khu công nghiệp… Thiết kế khu nhà ở gia đình, sân vườn tiểu cảnh…  Thiết kế cảnh quan, Thiết kế kiến trúc, Thiết kế san nền, Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước… Và các công việc khác trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc.